Tančit se dá i na blues nedělní noci

Se současnými omezeními způsobenými koronavirovou pandemií jistě většina lidí mívá pocit deprese, úzkosti a apatie a po probuzení se cítí, jako by se probouzel v pondělí. Takzvaný syndrom pondělního rána či blues nedělní noci ale bohužel postihuje také koně, kteří kvůli ní mohou pociťovat omezení pohybu. Námahová rabdomyolýza koní (známá také jako azoturie, v angličtině pak pod zkratkou ER), jak se tento stav odborně nazývá, může koni způsobit velké potíže pohybového aparátu, zejména pak svalového metabolismu.

Tyto potíže mohou být způsobeny řadou faktorů, jako je například:

Genetická predispozice

Špatná fyzická kondice

Špatné prokrvení svalové tkáně

Přílišný příjem energie (zejména z obilovin)

Příliš rychlé zahájení fyzické aktivity

Nadměrná fyzická zátěž a příliš vysoké dávky tréninku

Nepravidelné rozvržení tréninků

Nerovnováha elektrolytů nebo minerálů

Nedostatek selenu nebo vitamínu E

 

Obzvláště časté je to u koní, kteří odpočívají v boxech, aniž by zároveň podle toho upravili dávku krmení, nebo u koní, kteří jsou překrmováni neúměrně vzhledem k množství práce, kterou vykonávají. Klíčové je podle řídit se heslem: vždy je třeba zvýšit pracovní zátěž před zvýšením krmiva.  ER se může projevit, když je cvičební režim nepravidelný, náhle se od něj upustí a pak se zase rychle obnoví. Někteří koně, zejména mladé energické klisny, se zdají být náchylnější k únavě, ale k ER stejně pravděpodobně dojde u každého koně, který je překrmován vzhledem k míře pohybu.

Bez ohledu na patogenezi se námahová myopatie nejčastěji objevuje během několika minut až hodiny po zahájení zátěže po jednom nebo více dnech odpočinku, zejména pokud bylo podáváno velké množství obilovin (více než 40 % celkové stravy) a kůň měl málo nebo vůbec žádnou zátěž. V mírných případech námahové rabdomyolýzy se může objevit pouze mírná ztuhlost po cvičení, zkrácení kroku nebo změna chůze. U vážněji postižených koní se objevují svalové křeče a třes. Nejvíce postižené jsou obvykle největší svalové partie, které jsou ztuhlé, oteklé a bolestivé na dotek. Ačkoli jsou obvykle postiženy hýžďové a stehenní svaly, mohou být postiženy i přední končetiny samotné nebo v kombinaci s jinými svaly. V důsledku bolesti mají postižená zvířata často schoulený vzhled, hojně se potí, mají strnulou chůzi a nechtějí nebo nejsou schopna pohybu. V důsledku bolesti se může objevit svalový třes, zvýšená srdeční a dechová frekvence.

Pokud je váš kůň náchylný k únavě, je důležitý pravidelný pohyb. Někteří koně mohou pracovat každý den, ale pokud jeden den udělají jen o něco méně, stačí to k tomu, aby se další syndrom spustil. Pomáhá otáčení koní na co nejdelší dobu, stejně jako období cvičení v chůzi před ježděním.

K ER dochází při nedostatečném průtoku krve do svalů cvičícího koně. Svalové buňky při nedostatku kyslíku začnou fungovat anaerobně, aby si vytvořily potřebný ATP. Při anaerobní práci dochází k hromadění odpadních produktů, kyseliny a tepla. To následně mění buňku tím, že brání fungování buněčných enzymů a účinnému stahování myofilament. Buněčné membrány pak mohou být poškozeny, pokud je kůň nucen pokračovat v práci, což umožňuje únik svalových enzymů a myoglobinu do krevního oběhu. Pokud se objeví příznaky ER, kůň by neměl být přemísťován. Pohyb může způsobit další poškození svalů.

 

Svalové enzymy jako AST, LOH a CPK mohou být v krvi zvýšené v důsledku poškození svalů. Přestože zvýšení CPK a AST je úměrné stupni svalového poškození, neodráží vždy závažnost klinických příznaků. Myoglobin se obvykle vylučuje močí. Pokud se ho vyloučí dostatečné množství, dává moči kávově zbarvený vzhled. 

 

Léčba závisí na závažnosti klinických příznaků, ale jejím cílem je: a) omezit další svalové poškození b) snížit bolest a úzkost c) obnovit rovnováhu tekutin d) zavést postupy krmení a řízení, aby se zabránilo opakování.


Jak ER zabránit?

  1. Antioxidanty

Jedním z nejlepších postupů, které je třeba zahájit, je doplňování antioxidačních živin; vitaminu E, vitaminu C a selenu. Doplňování antioxidantů je prospěšné jak pro léčbu, tak pro profylaxi tohoto multifaktoriálního onemocnění. Přinejmenším je velmi důležité podávat antioxidační vitaminy po epizodě námahové rabdomyolýzy, aby se napomohlo obnově poškozené svalové tkáně. Pro jejich protektivní svalovou funkci je tedy nejlepší podávat co nejvíce antioxidačních živin.

 

  1. Krmivo

Většinu, ne-li celý denní příjem krmiva by měla tvořit píce, a to buď čerstvá pastva, seno nebo jeho ekvivalenty. Je vhodnější nepodávat velké množství vojtěšky nebo sena bohatého na luštěniny (protože mají vysokou energetickou hustotu).

 

  1. Turn - Out

Nevyhánějte koně na svěží rychle rostoucí pastviny. U opakovaně trpících koní je však důležité zahájit program každodenního venčení v řídkém výběhu.

 

 

  1. Tvrdé krmivo

Pokud energetické potřeby jednotlivých koní nejsou pokryty pouze samotným krmivem, doplňte jejich krmnou dávku směsí koncentrátů s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem sacharidů.

 

  1. Doplňkový olej

Případně doplňte jejich krmnou dávku olejem nebo tukem. Ideální pro trpící koně je cokoli v rozmezí 10-20 % celkové stravy. Doplňkové oleje jsou při léčbě tohoto syndromu velmi prospěšné, protože tuky/oleje nevedou k hromadění uloženého svalového glykogenu. Je velmi důležité si uvědomit, že antioxidační živiny musí být podávány v kombinaci s doplňkovým olejem, aby se zabránilo oxidačnímu poškození způsobenému žluklými oleji.

 

  1. Elektrolyty

Elektrolyty jsou velmi důležité pro nervosvalovou funkci. Je velmi důležité zajistit všem koním v tréninku dostatečný a vyvážený přísun sodíku, vápníku, chloridu, draslíku a hořčíku.

 

  1. Cvičení

Zahajte pravidelný cvičební program bez úplných odpočinkových dnů. Zajistěte, aby byl kůň před náročnou prací dostatečně zahřátý. Pokud není možné každodenní cvičení, měli by být koně ve dnech odpočinku co nejdéle venku (nezapomeňte se vyhnout bujným pastvinám) a veškeré doplňkové krmivo by mělo být od večera před cvičením do večera po něm sníženo (na polovinu).

 

  1. Správná kondice může pomoci zabránit ER

Podporuje růst kapilár ve svalech a množství enzymů používaných pro produkci energie ve svalových buňkách. Zlepšení v těchto oblastech však může trvat několik týdnů.

 

  1. Které naše produkty jsou pro Vás nejvhodnější?

Jednoznačně Vám můžeme doporučit Electrolyte Gold, Vita-E Plus, Neutracid, Curragh Carron Oil a Maxi-Top Equine